Geschiedenis

Begonnen in 1972 door wijlen Richard van der Pluym in een garage waarin hij een donkere kamer inrichtte en door middel van een oproep in een regionaal weekblad was de fotohobbyclub geboren.
Via enkele andere locaties, die nu niet bepaald de schoonheidsprijs verdienden, kon onder de paraplu van het buurthuis de Phoenix een echte doka gerealiseerd worden in het in 1973 geopende wijkgebouw de Larenkamp. Hierdoor kwam er meer structuur in de club en heeft men 1 november 1974 als officiële oprichtingsdatum aangehouden en ging men verder onder de naam fotoklup de Phoenix. Later is de naam fotoklup gewijzigd in fotoclub de Phoenix.
Door het aantrekken van een professionele fotograaf als mentor, de heer Cor Klaver (1924-2014) zijn de leden zich verder gaan bekwamen in de fotografie. Er kwam grote belangstelling voor de club en naast de 70 leden was er een heuse wachtlijst van aspirant-leden. Kom daar nu nog eens om!
In de beginjaren van 1980 is de club lid geworden van de landelijke Fotobond en weer later van het Rotterdamse samenwerkingsverband Saforo.
Het huidige ledenbestand bedraagt 31 leden, waarvan velen op dinsdagavond de weg vinden naar de doka in de Larenkamp om te discussiëren met elkaar, te praten over en het becommentariëren van eigen werk en dat van anderen, waarbij opbouwende kritiek voorop staat.

Don`t copy text!