Foto van de maand

Speciale clubavond waar iedereen 2 foto’s mag inleveren, waaruit door de leden de 3 beste worden gekozen.

Foto van de maand maart ‘Uitbarsting van geluk van Louis ’t Zand

Foto van april, gemaakt door Rien Griep titel stilleven.